Corona Virus Update 06-04-2020

Beste surfer. Ook wij volgen het Corona nieuws natuurlijk op de voet. De verzekering loopt zoals jullie weten via Europeesche Verzekeringen, dus hieronder het laatste nieuws van Europeesche Verzekeringen. Heb je meer vragen dan kan je ons bellen of de klantenservice van Europeesche verzekeringen (020-6515253), maar lees onderstaande svp eerst door.

Ook willen we je wijzen op meer algemene informatie rondom je rechten met betrek tot je reizen via de website van consuwijzer.

Zie hieronder het laatste nieuws van Europeesche Verzekeringen: https://www.europeesche.nl/nieuws/coronavirus-vraag-en-antwoord

6 april 2020

Coronavirus  – Q&A voor de reis- en annuleringsverzekering 

In december 2019 werd het Coronavirus (COVID-19) voor het eerst vastgesteld in China. Het aantal besmettingsgevallen mondiaal loopt op. In deze Q&A geven wij antwoord op vragen over het Coronavirus met betrekking tot uw reis- en annuleringsverzekering.

Annuleringsverzekering

Heeft u een pakketreis geboekt? Dan krijgt u mogelijk van de reisorganisatie al een vergoeding. Als uw losse vlucht niet meer door gaat dan zullen de vervoersmaatschappijen mogelijk een vergoeding geven. Voor los geboekt verblijf is dit ook van toepassing. Wij vergoeden alleen annuleringskosten mits de schade onder de dekking van de verzekering valt en als u die kosten niet vergoed krijgt door de reisorganisatie, vervoerder of een andere instantie.

Ik heb een voucher gekregen van de reisorganisatie, maar ik kan niet op reis en de voucher niet gebruiken. Kan ik dit claimen op de (allrisk) annuleringsverzekering?

Nee, uw annuleringsverzekering biedt alleen dekking als u zelf de reis heeft moeten annuleren en als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis. De reis is in dit geval al geannuleerd door de reisorganisatie. Hiervoor heeft u een voucher ontvangen die een geldbedrag vertegenwoordigd. Er is geen reis meer om te annuleren. Heeft u vragen over uw voucher? Dan verzoeken we u contact op te nemen met uw reisorganisatie van wie u de voucher gekregen heeft. Ook kunt u voor meer informatie over het voucher terecht op de websites van de overkoepelende reisorganisaties de ANVR en de VVKR.

https://www.anvr.nl/algemeen/corona.aspx
https://www.vvkr.nl/nieuws/1960/vvkr-introduceert-eigen-corona-voucher

Ik wil mijn geplande vakantie annuleren in verband met Corona. Ik ben zelf niet ziek maar mijn reisbestemming is getroffen door het Coronavirus. Daarom wil en/of kan ik niet meer op vakantie naar dit gebied. Kan ik nu een beroep doen op mijn annuleringsverzekering? 

De standaard annuleringsverzekering biedt hiervoor geen dekking. Is uw reis geannuleerd door de reisorganisatie? Dan kunt u contact met hen opnemen. Mogelijk kunt u uw vakantie verzetten. 

Heeft u een Allrisk-annuleringsdekking?

  • Heeft u deze verzekering vóór 27 februari 2020 gesloten? 
  • Was de reisbestemming nog niet getroffen door het Coronavirus?
  • Heeft de reisorganisatie geen voucher ter beschikking gesteld of de mogelijkheid gegeven om uw reis te verplaatsen?

Voldoet u aan al de bovengenoemde punten? Dan kunt u de schade bij ons indienen ter beoordeling. Er is een eigen bijdrage van toepassing van 25 % van de annuleringskosten. 

Ik ben al op vakantie, en wil i.v.m. Corona mijn reis afbreken. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering voor de niet gebruikte reisdagen?

De standaard annuleringsverzekering biedt hiervoor geen dekking. 

Heeft u een Allrisk-annuleringsdekking?

  • Heeft u deze verzekering vóór 27 februari 2020 gesloten? 
  • Was de reisbestemming nog niet getroffen door het Coronavirus?

Bent u daadwerkelijk eerder teruggekeerd en kunt u dit aantonen?

Voldoet u aan alle bovengenoemde punten? Dan kunt u de schade bij ons indienen ter beoordeling. Er is een eigen bijdrage van toepassing van 25 % van de niet gebruikte reisdagen. 

Ik heb een reis geboekt die uit losse onderdelen bestaat (samengestelde reis). Door uitval van één van de vooraf in Nederland geboekte reisonderdelen kan ik geen gebruik meer maken van de overige geboekte reisonderdelen. Biedt mijn annuleringsverzekering hier dekking voor?

Heeft u een annuleringsverzekering met de dekking Samengestelde Reis? Dan bent u verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de niet-gebruikte onderdelen. Dit geldt alleen als de vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt en niet voor vervanging kan zorgen.

Weet u niet of uw verzekering de dekking ‘Samengestelde Reis’ heeft? Dan kunt u dit online nakijken. Zoek op uw polisblad het voorwaardennummer. Ga vervolgens naar https://www.europeesche.nl/klantenservicevoorwaarden en vul daar dit nummer in.

Het coronavirus is bij u of uw reisgenoot vastgesteld. Kan ik nu een beroep doen op mijn annuleringsdekking?

Is het coronavirus bij u of uw reisgenoot vastgesteld? De annuleringsdekking biedt dekking voor het annuleren of afbreken van een reis omdat u zelf Corona heeft.

Is er dekking op de annuleringsverzekering als ik thuis in quarantaine moet blijven en niet op reis mag omdat ik in aanraking ben geweest met iemand met het virus?

Als u zelf niet ziek bent, dan is er geen dekking op de standaard annuleringsverzekering.

Als u of uw reisgenoot niet zelf ziek zijn en u heeft een Allrisk-annuleringsdekking afgesloten voor 27 februari 2020 dan is er wel recht op een vergoeding van de annuleringskosten. Hiervoor geldt een eigen risico van 25%.

Kan ik nu nog een nieuwe allrisk-annuleringsverzekering afsluiten en een beroep doen op de verzekering i.v.m. Corona ook al is het Coronavirus bekend?

Sluit u een nieuwe verzekering met Allrisk-annuleringsdekking? Dan biedt deze geen dekking als de reis geannuleerd wordt in verband met het Corona-virus. Dit komt omdat de situatie momenteel van dien aard is dat de schade niet meer onvoorzien is. Het is wel nog steeds mogelijk om een allrisk-annuleringsverzekering af te sluiten bij uw reis. Dit is van toepassing op alle verzekeringen die zijn ingegaan op of na 27 februari 2020. 

Ik heb mijn reisvoucher gebruikt en een nieuwe reis geboekt. Kan ik mijn bestaande aflopende annuleringsverzekering meenemen? 

Nee, uw bestaande annuleringsverzekering wordt ongeldig gemaakt. Hiervoor ontvangt u uw betaalde premie terug. Voor de nieuwe reis dient u een nieuwe verzekering te sluiten. 

Inreisbeperkingen

Voor sommige landen, zoals Amerika geldt een inreisbeperking i.v.m. het Coronavirus.

Biedt mijn annuleringsverzekering dekking i.v.m. een inreisbeperking door het Coronavirus?

Annuleert u zelf en betreft dit een complete annulering van uw reis? Op de standaard annuleringverzekering is dit niet gedekt.

Heeft u een Allrisk-annuleringsdekking?

  • Heeft u deze verzekering vóór 27 februari 2020 gesloten? 
  • Was de reisbestemming nog niet getroffen door het Coronavirus?

Heeft de reisorganisatie geen voucher ter beschikking gesteld of de mogelijkheid gegeven om uw reis te verplaatsen?

Voldoet u aan al de bovengenoemde punten? Dan kunt u de schade bij ons indienen ter beoordeling. Er is een eigen bijdrage van toepassing van 25 % van de annuleringskosten. 

Valt uw vlucht nu onvoorzien uit door de inreisbeperking? En heeft u zelf losse reisonderdelen geboekt en uw verzekering biedt dekking voor Samengestelde Reis? Dan bent u verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de overige onderdelen. Voorbeeld: Valt uw vlucht uit en heeft u een hotel geboekt? Dan vergoeden we de annuleringskosten van het hotel.

Weet u niet of uw verzekering de dekking ‘Samengestelde Reis’ heeft? Dan kunt u dit online nakijken. Zoek op uw polisblad het voorwaardennummer. Ga vervolgens naar https://www.europeesche.nl/klantenservicevoorwaarden en vul daar dit nummer in.

Dit geldt alleen als de vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt.

Heeft u een reis geboekt bij een reisorganisatie of vervoersmaatschappij? Neem dan contact op met uw reisorganisatie of vervoersmaatschappij.

Is er dekking als ik een land niet in mag, omdat ik geen visum heb gekregen i.v.m. een inreisbeperking door het Corona-virus?

Heeft u onverwachts en buiten uw schuld om geen visum kunnen krijgen? En heeft u daarom uw geboekte reis moeten annuleren? Dan bent u verzekerd voor de annuleringskosten. Let op: ESTA en een immigratiedocument dat u in het vliegtuig krijgt zijn geen visum.  

Reisverzekering

Ik ben op vakantie (geweest)

Ik ben op reis in Thailand, Laos of een ander land en ik heb een dekkingsverklaring voor medische kosten nodig om verder te kunnen reizen, kunnen jullie dit afgeven?

Ja, mits u voldoet aan onderstaande:

  • U heeft een geldige reisverzekering met werelddekking en geneeskundige kosten
  • U heeft een geldige zorgverzekering die ook dekking biedt op de reisbestemming. Heeft u geen verplichte Nederlandse zorgverzekering? Of biedt uw zorgverzekering geen vergoeding in het land, de plaats of de instelling waar u de geneeskundige kosten moet maken? Of niet voor de reden waarvoor u op reis bent? Dan ontvangt u geen vergoeding via deze dekking.Voldoet u aan bovenstaande?Stuurt u ons dan een E-mail.Schrijf in de onderwerpregel : DekkingsverklaringVermeldt onderstaande in de mail:Bij een doorlopende polis:Het polisnummer, uw naam, postcode en huisnummer.Bij een aflopende polis: Het polisnummer, uw naam, postcode en huisnummer.De boekingsbevestiging.Heeft u deze niet? Dan de naam van de reisorganisatie en boekingsnummer vermelden.Stuurt u de mail naar:  info@europeesche.nlHeeft u de verklaring met spoed nodig?Bel dan eerst met ons 020-6515253. Buiten kantooruren belt u eerst uw reisorganisatie. Niet bereikbaar en bij spoed? Neemt u dan contact op met SOS International.

Blijft mijn reisverzekering geldig als ik door deze situatie langer op reis ben dan gepland?

Duurt uw reis door onvoorziene vertraging, buiten uw wil om, langer dan de verzekerde reisduur? Dan blijft uw reisverzekering geldig tot het eerst mogelijke moment dat u naar huis kunt terugkeren.

Ik ben op reis en moet medische kosten maken door het Coronavirus. Is dit verzekerd? 

Heeft u geneeskundige kosten meeverzekerd op uw reisverzekering? Dan bent u verzekerd voor schade door ziekte tijdens de reis als aanvulling op de vergoeding van uw zorgverzekering. Let op: uw zorgverzekering dient ook dekking te bieden in het land waar u op reis bent. Er wordt uitsluitend een aanvullende vergoeding vanuit uw reisverzekering gedaan. 

Ik ben op reis en heb extra reis- en verblijfkosten, omdat ik door het Coronavirus langer op mijn reisbestemming moet blijven. Bv. doordat de vlucht is geannuleerd en/of er een (in)reisverbod is Is dit verzekerd?

Extra reis- en verblijfkosten zijn alleen verzekerd als u of uw medeverzekerde ernstig ziek wordt tijdens uw reis en na akkoord door de alarmcentrale SOS International: 020-655777. Neem in andere gevallen contact op met uw reisorganisatie, hotel of vervoersmaatschappij. 

Zijn extra kosten voor mijn nieuwe terugreis gedekt?

Nee, extra gemaakte kosten om terug naar Nederland te reizen bijvoorbeeld omdat de vlucht is geannuleerd zijn niet gedekt. Deze kosten worden alleen vergoed als uzelf of uw reisgenoot ernstig ziek was, waardoor de terugreis onmogelijk was omdat u te ziek was om te reizen en na overleg de alarmcentrale SOS International.

Terugkeerhulp aan gestrande Nederlanders in het buitenland

Bent u als Nederlands reiziger gestrand in het buitenland door de wereldwijde maatregelen tegen het coronavirus? Voor hulp verwijzen wij u naar www.bijzonderebijstandbuitenland.nl. Dan gaan de reisbranche, luchtvaartmaatschappijen, verzekeraars en overheid aan de slag om u te helpen veilig terug te keren. Mogelijk is er een eigen bijdrage van toepassing. 

Heeft u vragen hierover? Bekijk dan de Veelgestelde vragen over het coronavirus en (terug) reizen naar Nederland.

Heeft u geen internet of heeft u hulp nodig bij het invullen van het online registratieformulier? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen naar het speciale telefoonnummer van het ministerie van Buitenlandse Zaken : +31 247 247 247

Betaal ik een eigen bijdrage voor mijn terugreis?

De eigen bijdrage geldt alleen voor de mensen die zelf hun reis hebben geboekt en daarvoor losse tickets hebben aangeschaft.

Voor deze repatriëringsvluchten geldt een eigen bijdrage:

  • € 300,- per persoon voor reizigers binnen EuropaVoor landen die grenzen aan Europa geldt ook een eigen bijdrage van 300 euro

€ 900,- per persoon voor reizigers buiten Europa

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/gestrande-nederlanders-faq/veelgestelde-vragen-coronavirus-en-terugreizen-naar-nederland

Is er dekking op de reisverzekering  voor de eigen bijdrage?

Nee, er is geen dekking voor de eigen bijdrage op de reisverzekering. Verzekeraars leveren een financiële bijdrage aan dit initiatief door mee te betalen aan het terughalen van gestrande reizigers. Dit in samenwerking met de overheid en de reisbranche, onafhankelijk van wat er in de polisvoorwaarden van de reis-/annuleringsverzekering staat. Maar dit geldt niet voor de eigen bijdrage.

Ik heb de terugreis zelf al geregeld. Kan ik hier nog geld van terugkrijgen?

Nee, zie hierboven, hiervoor kent de reisverzekering geen dekking.

Biedt het calamiteitenfonds uitkomst?

Het Calamiteitenfonds biedt geen dekking voor ziektes. De definitie van een calamiteit in de garantieregeling is: “een door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.” Bij ziektes en epidemieën is daarvan geen sprake. Voor meer informatie zie: https://www.calamiteitenfonds.nl/nieuws/coronavirusgeendekking


Recent Posts